REFERENCE

Čistilne naprave (izdelava tehnoloških inštalacij, montaža opreme, …)

 • Postojna,
 • Radovljica,
 • Slovenska Bistrica,
 • Trebnje,
 • Divača,
 • Dobje,
 • Kozje,
 • Sevnica,
 • Rakek,
 • Logatec,
 • Ilirska Bistrica,
 • Šarengrad,
 • Idrija,
 • Cerknica,
 • Kočevje,
 • Semič,
 • Tržič,
 • Murska Sobota,
 • Podlehnik,
 • Laze,…

Rezervoarji:

 • Bioplinska naprava Perutnine Ptuj, d.d.,
 • Draženci; izdelava nerjavnih rezervoarjev za gasilska vozila,
 • izdelava cisterne za vakuumsko praznjenje rezervoarjev

Piroliza:

 • Izdelava opreme za pirolizo lesnih sekancev

Črpališča:

 • Bitnje – Žabnica,
 • Miren – Kostanjevica,
 • Koper,
 • Čepno,
 • Banovci,…

Bioplinske naprave:

 • Pilotna bioplinska naprava na kompost,
 • glavni izvajalec del na bioplinski napravi Ilirska Bistrica,
 • Izvajalec in monter tehnološke opreme in plinovodov na bioplinski napravi Perutnine Ptuj, Draženci.

Jeklarne:

 • Cevovodi

Ladjedelnice:

 • Ograje za luksuzne potniške ladje (Italija)

Urbana oprema:

 • Pitniki, tuši, pano na obalni cesti v Žusterni.
 • Kanalete za odvod olj in emulzij

Sirarne:

 • Sirarna Tar (Hrvaška),
 • Sirarna Gornja Bitnja.

 Zadrževalniki meteornih vod:

 • Bežigrad,
 • Zalog.