Ekologija

Ekologija je znanstvena veda, ki proučuje bogastvo živih organizmov, odnose med živimi bitji ter živim in neživim okoljem. Okolje organizma vsebuje naravno bivališče (habitat).

Z izgradnjo čistilnih naprav ter naprav, s katerimi pridobivamo obnovljive vire energije, prispevamo k čistejšemu okolju. Z našo pomočjo lahko našim zanamcem pustimo čisto, neoporečno naravo. Nudimo vam izdelavo in montažo različne opreme (procesna oprema), cevovode (tehnološke inštalacije) za čistilne naprave, bioplinske naprave, naprave za pitno vodo.