Čistilne naprave

Nudimo vam izdelavo mobilnih naprav za čiščenje vode, pridelavo bioplina, naprave za sušenje. Omenjene naprave se lahko po »opravljeni nalogi« premaknejo na naslednje mesto.